Naslovna Vesti Istorija

Aeroflot preuzima 17 aviona preko osiguranja

Opensky

Oct 06, 2023

Ruski Aeroflot i SMBC, inače kompanija za najam aviona postigli su sporazum o prethodno iznajmljenim letelicama, a kako je izjavio ovaj Irski lesor, primljen je gotovinski iznos od osiguranja u iznosu od oko 710 miliona dolara, u vezi sa prethodnim najmom aviona Aeroflota. SMBC je podneo potraživanja prema Aeroflotovim polisama osiguranja i reosiguranja u vezi sa 16 aviona, zajedno sa motorima, i još jednim avionom kojim upravlja zakupodavac. SMBC saopštava i da je poravnanje sa NSK, odnosno ruskom osiguravajućom kompanijom obavljeno u „zakonskim okvirima i da je odobreno od Američkog Ministrastva finansija“. Medjutim, SMBC najavljuje nastavak sudskih procesa u vezi drugih najmova prema ostalim ruskim kompanijama. Ruski Aeroflot saopštava i da su sporazumno davaoci lizinga raskinuli svoja potraživanja prema ruskim osiguravajućim kućama, uključujući i lizing Aeroflotu, kao što i potvrdjuje vlasništvo nad avionom koje je preneto na NSK, rusko osiguravajuće društvo, i da nastavlja pregovore o rešavanju postojećih potraživanja i drugih aviona.

U septembru ove godine, AerCap je potvrdio takodje gotovinsko poravnanje od 645 miliona dolara za 17 aviona i 5 avio motora prethodno iznajmljenih Aeroflotu kao i njihovoj ispostavi, kompaniji Rossiya Airlines.

Da podsetimo, zbog zapadnih sankcija prema Ruskoj Federaciji oko Ukrajinske krize, veliki broj lizovanih aviona ostali su u zemlji do sledećeg rešavanja, i lete na svim domaćim odnosno pojedinim medjunarodnim linijama, uglavnom ka Turskoj i Egiptu.