Naslovna Vesti Istorija

Trend razvoja tehnologije putovanja; avio saobraćaj glavni pokretač cele putničke industrije

Opensky

Mar 24, 2024

Po svim pokazateljima međunarodne organizacije za avio saobraćaj (IATA), kao i pojedinačnih izveštaja i projekcija avionskih kompanija, aerodroma ili zemaljskih operatora, trend razvoja odnosno revitalizacije avionskog saobraćaja je definitivno u porastu i vrlo blizu nivelacije sa periodom pre pandemije 2019. godine, a predviđanja kažu da bi tokom ove godine taj nivo iznosio oko 96% saobraćaja u odnosu na period pre oko 4 godine. Industrija avio saobraćaja svedoči i značajnom porastu investicija, što kažu i istraživanja od strane globalnog distributivnog sistema Amadeus pod trendovima ulaganja i tehnologije putovanja, dok studija ima za uvide investicionih namera i prioriteta u različitim sektorima globalnog sistema putovanja. Primera radi, 91% turističkih operatora ima očekivanja umerenog a ne agresivnog uvećanja investicija, tako da rezultati govore da je razvoj aerodroma odnsono tog operativnog sektora na prvom mestu sa 17% učešća u odnosu na druge segmente, korporacije svojim učešćem u putovanjima participiraju sa 15% rasta, hoteli sa 14%, rast avio kompanija sa 13% učešća, a putničke agencije i tour operatori sa učešćem razvoja od 13%, što pokazuje jedan ujednačeni trend podizanja i tehnologije, i prometa na globalnom nivou.

Ključni rezultati svih istraživanja naglašavaju pozitivne izglede za ulaganje u tehnologiju putovanja (67%) za uvećano ulaganje u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu, sa glavnim akcentom na pametniju prodaju, personalizaciju i poboljšanje digitalne efikasnosti u kompletnoj industriji putovanja gde su objedinjene i avionske kompanije, i hotelski sistemi i putnički agenti. Avionske kompanije očekuju povećanje prihoda od 18% usled poboljšanja navedenog trenda razvoja tehnologija, s unapređenjem ponude u periodu za oko naredne 4 godine.

Gotovo 60% aerodroma očekuje uvođenje biometrije u celokupan aerodromski protok, uključujući proces (koji negde več uveliko funkcioniše poput Singapura) čekiranja putnika i prtljaga, korišćenje biznis salona i klubova, mogućnosti tokom vremena u tranzitu aerodroma i sam proces ukrcavanja.

Veliki procenat NDC sistema (New Distribution Capability), odnosno 40% ide na putničke agente koji navode unapređenu vrhusku tehnologiju kao izuzetan izazov za usvajanje narednih 12 meseci i na taj način pojednostave svoju ponudu uokvirenu celim sistemom realizacije proizvoda, uglavnom kraćih ili srednjih putovanja, a značajno mesto zauzimaju korporacije u interakciji sa putničkim agentima i tour operatorima u vidu digitalizacije i poboljšanja procesa upravljanja sistemima putovanja. Po svim istraživanjma u avio i putničkoj industriji za period narednih pet godina, glavni činioci se fokusiraju na familijarizaciju interakcije putnika i usluge kroz mašine odnosno alate koji pojednostavljuju proces putovanja, zatim analiza podataka gde se usmeravaju želje i navike sa raspoloživim resursima putovanja, digitalno pojednostavljeno plaćanje usluga, i glavnim osloncem na kompjutersku tehnologiju pri pripremi i realizaciji svih segmenata putovanja, od agentske prodaje, preko zemaljske aerodromske operative do kompletne usluge avio-kompanija, koje su ključ evolucije i implementacije celog lanca efikasnog putničkog sektora.