Naslovna Vesti Istorija

Putnički avio saobraćaj će premašiti nivo iz 2019. predviđa ICAO

Opensky

Mar 02, 2024

Putnički avio saobraćaj u konačnom usponu globalno i delom 2023. i očekivano tokom 2024. prevazići će nivo prometa iz prepandemijskog perioda, dakle iz 2019. godine, predviđa ICAO (International Civil Aviation Organization) Međunarodna organizacija za avio saobraćaj. U prvom kvartalu ove godine ICAO predviđa niži porast od oko 2% u odnosu na 2019. godinu, što opet ukazuje na održiv nivo operativne profitabilnosti za avio-kompanije koji je sličan nivou koj je uočen 2023. a ICAO uputstva avio prevoznicima nakon pandemije sada su od veće važnosti za održivost tekućeg oporavka i daljeg napredovanja.

Projekcije rasta avio saobraćaja u svetu idu na nivo od 3% tokom godine pa čak i do mogućih 4% rasta, a u analizi perioda od 2019. da je složena stopa rasta oko 0,5% godišnje do sada. Očekivani porast prometa zabeležen je u svih svetskim regionima, a pre svega na rutama iz/za Evrope ka Severnoj Americi, Bliskom Istoku i Jugozapadnoj Aziji i Africi. Zatim je značajan i rast u regijama za/iz Severne i Južne Amerike, ka Karibima, Jugozapadnoj Aziji i Pacifiku, i na rutama iz/za Bliskog Istoka ka Jugozapadnoj Aziji i Africi. U Cargo saobraćaju, mereno u FTK (Freight Tonne-Kilometers) dakle, po toni robe po kilometru, nivo je još uvek nešto ispod 2019. godine odnosno oko 3%, što se pripisuje relacijama u svetskoj ekonomiji i svim geopolitičkim dešavanjima.

Uprkos izazovima u avio saobraćaju kao što su cene goriva i ekonomske neizvesnosti, predviđanja kažu da će ukupni operativni profit avio-kompanija za prethodnu 2023. dostići 39 miljardi dolara, što se pripisuje uvećanju broja putnika na svim područjima kao i povećanju produktivnosti koje je postigla avio industrija, a glavni lideri u kontinuitetu sa prošlom godinom su i dalje Evropski i Severno-američki prevoznici grupisani primarno u tri glavne alijanse.