Naslovna Vesti Istorija

EASA daje predlog regulative u zemaljskom opsluživanju na nivou Evrope

Opensky

Jan 21, 2024

Evropska agencija za bezbednost u avio saobraćaju (EASA) dala je predlog generalne regulative unutar Evropske Unije o zemaljskom opsluživanju (ground handling) na aerodromima sa ciljem unapređenja bezbednosti, sajber-bezbednosti i doslednosti u zemaljskim operacijama koje bi bile od opšteg značaja i za avio-prevoznike, i za aerodrome i korisnike usluga odnosno putnike. Zemaljsko opsluživanje uključuje razne aktivnosti, kako u tehničkom smislu opsluge aviona tako i u smislu opsluge putnika i usluga, utovar i istovar tereta, prijem i ukrcavanje putnika, preventivu protiv zaleđivanja i odleđivanje aviona, opslugu gorivom kao i drugih manevarskih operacija na platformi aerodroma vezanih za opslugu svih aviona.

Ovaj vid operative ranije je imao određena ograničenja, oslanjajući se na bilateralne ugovore između avio-prevoznika i pružaoca zemaljskih usluga, odnosno „hendlera“, dok budući predlog naglašava nadzor nad sistemima za zemaljsko opsluživanje odnosno pružaocima usluga, „ radi pojednostavljenja  revizija i smanjenja opetrećenja za avio-operatore“. Nova uredba bi zahtevala od organizacija da se direktno izjasne o uskalđenosti sa zahtevima EU, ili kroz procedure ili standarde, koje bi pokazale implementaciju sistema upravljanja usklađenog sa nivoima složenosti operacija, održavanja opreme i operativnih procedura. Buduća procedura  predviđa publikaciju za kraj 2024. godine sa predloženim trogodišnjim prelaznim periodom primene nakon objavljivanja.