Naslovna Vesti Istorija

CRM- preporuka ili neophodnost u civilnoj avijaciji

Opensky

Feb 28, 2024

CRM (Crew Resource Management) ili upravljanje svim resursima posade vezanim za adekvatnu svest, stavove i svest pri odvijanju svih avio operativnih procesa, primarno u letačkim operacijama ali svakako i u zemaljskim i bilo kojim operativnim, pa i komercijalnim poslovima, kako bi se osigurao bezbedan i efikasan rad, smanjujući greške, izbegavanje stresa i povećanja efikasnosti. CRM je jedna veoma bitna, i izuzetno neophodna preporuka koja se u savremenom poslovanju javlja kao apsolutna potreba svih jedinki involviranih u avio industriji. Važnot CRM-a je neophodna u avijciji kao ispomoć posadama u prepoznavanju i ublažavanju rizika, čime se pojačava bezbednost u letenju i kognitivnih sposobnosti presudnih za uspešno poslovanje, a upravljanje svim resursima posade je efikasna upotreba svih rapoloživih resursa za letačko osoblje (takođe i zemaljsko osoblje) radi osiguranja bezbednih i efikasnih svakodnevnih radnih aktivnnosti.

Sama definicija upravljanja resursima posade nije toliko komplikovana, jer je to skup veština koji posade koriste za prepoznavanje, izbegavanje i ublažavanja rizika. CRM je razvijen kao odgovor na nova saznanja o uzrocima incidenata i avionskih udesa uvođenjem snimanja podataka o letu (Flight Data Recorder) i snimanja glasovne komunikacije (Cockpit Voice Recorder). Kompletiranja informacije ovih uređaja sugerišu da mnogi udesi ili manji incidenti nisu rezultati tehničke prirode  ili sistema već neuspešnim sposobnostima ili nedostatak tehničkog ili čak praktičnog znanja, pa na taj način posade reaguju na različite načine u raznim situacijama u kojima se nalaze. Neadekvatna komunikacija između članova posade kao i drugih strana, uključujući sistemski problem, od brifinga pre leta pa do unazad gledanih sistemskih problema menadžmenta i upravljanja operativnim zadacima. Psihološki momenat člana posade igra veliku ulogu kao jedan ljudski faktor, koji i pored teorijskog ili tehničkog znanja zakazuje u određenom trenutku i čak iz nepoznatih razloga pravi greške odnosno fatalne greške.

Široko uvođenje simulatora kao glavnog pomagala obuke omogućilo je proučavanje različitih novih teorija o uzrocima nesreća, tako da je na osnovu rezultata većina avio kompanija uvela dodatnu obuku u tehnikama upravljanja članova kokpita, ali i razvijanja svesti sa ostalim članovima posade, operativnih činilaca i delovima zemaljske posade. Razni slučajevi, a svedoci smo nažalost i poslednjeg nemilog događaja odnosno udesa sa lizovanim avionom Embraer E195 kompanije Air Serbia, srećom bez ikakvih žrtava, iziskuju unapređenje veština brze odluke i prepoznavanja situacije u datom momentu za trenutno donošenje odluke, pre svega od strane pilota za komandama (PIC) odnosno kapetana radi bezbednog operativnog razvoja situacije, što je apsolutni imperativ celokupne komunikacije. CRM se ne bavi toliko tehničkim znanjem i veštinama potrebnim za letenje i upravljanje avionom već sa kognitivnim i međuljudskim veštinama potrebnim za upravljanje letom u okviru organizovanog sistema vazduhoplovstva, dok su kognitivne veštine zapravo mentalni procesikoji se koriste za sticanje i održavanje svesti o situaciji, za rešavanje problema i donošenja odluka.

Ljudski faktor (Human factor) je izuzetan činilac procesa saznanja i sprovođenja svesti prilikom svih aktivnosti letačke ili zemaljske posade odnosno svih operativnih činilaca rada. Istraživanja kažu da je bezmalo 80% uzroka incidenata ili udesa kvalifikovano u osnovi kao ljudska greška, a da bi se takve stvari minimizirale potrebno je zdravo okruženje, od sistemskog okruženja sredine, i menadžmenta pa sve do samo operativne posade.

Tokom leta piloti donose veliki broj odluka i obavljaju mnoštvo radnji dok upravljaju avionom, pa time dolazi i do grešaka. Taktičke greške se kvalifikuju na osnovu donošenja odluka, a operativne greške kao rezultat loše obuke.

ICAO (International Civil Aaviation Organization) kao međunarodna organizacija za vazdušnu plovidbu apsolutno preporučuje razne kurseve, treninge i seminare koji obuhvataju polja vezana za sav sistem CRM-a, kao što je Ljudski faktor, upravljanje stresom, donošenje odluka, komunikacija, timski rad ili liderstvo. Kao sredstvo preventive i sprečavanja donošenja „loših“ odluka, svi ovi treninzi i seminari postavljaju teme svesti o situaciji, timskom radu, alokaciji zadataka u određenom trenutku i vođstvu radi smanjenja grešaka i postavci bezbednosti.

Važnost CRM-a ne može se nikako preceniti u avijaciji, gde su i tehnički i „mekani“ incidenti od sustinskog značaja i za pilote i za kabinsku posadu radi navigacije u izazovnim situacijama i održavanja bezbednosnog standarda u okruženju visokog stresa.